Naše služby

Systémový integrátor

Jako zkušený systémový integrátor Vám rádi pomůžeme s propojením vašich informačních systémů, aplikací, technologií, případně i dodavatelů do jednoho funkčního celku. Společně s námi docílíte toho, že veškerá práce s daty bude rychlá a maximálně efektivní, a to napříč celou firmou.

„Provozování IT bude pro Vás jednodušší a dostupné.“

Již nebudete muset řešit, že jsou potřebná data neúplná nebo že nejsou informace sdílené napříč jednotlivými odděleními.

Pomůžeme Vám také snížit provozní náklady, zvýšit stabilitu, zabezpečení a další rozvoj systému.

Pomůžeme Vám s realizací Vašich vizí a projektů.

Přijímáme zodpovědnost za provoz a kvalitu Vašeho IT systému. Odpadá Vám starost o IT. Vyžadujeme úzkou spolupráci a součinnost. Základní infrastruktura, o jejíž provoz se staráme, je základ pro další části systému – aplikace třetích stran, navazující technologie, bezpečnostní a kamerové systémy, komunikační systémy.

Velký důraz klademe na prevenci. Průběžné kontroly funkčnosti všech systémů, aktualizace, zálohy a archivace. Odborné a projektové konzultace. Penetrační testy. A samozřejmě zachování mlčenlivosti.

„Provozování IT bude pro Vás jednodušší a dostupné.“

Systém kontroly pracovníku v nebezpečném prostředí – MANDOWN

Ve spolupráci se společností COUP OSTRAVA s.r.o. Vám nabízíme systém pro zvýšení bezpečnosti osamocených pracovníků. Systém Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s OS Android a s bezpečnostní aplikací RLH-Mobile.

Technologie slouží k určování polohy osob a věcí v reálném čase (RTLS) formou 2D/3D vizualizace na mapovém podkladě v podobě zástupných ikon s jejich jmény. Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci.

Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

Zajišťujeme cloudové služby centrální části systému a technickou podporu provozu mobilní části.

Podpora GDPR

Nabízíme Vám řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro Vás připravili ucelené řešení důležité otázky GDPR – kybernetické bezpečnosti. Postupnými kroky, které začínají auditem Vás připravíme na splnění všech zákonných požadavků. Toto řešení se orientuje na administrativní opatření a technologické systémy, které vyhoví požadavkům zákona.

„Staráme se o Vaše data a hlídáme jejich bezpečné zpracování.“

Školicí středisko

Disponujeme školicím střediskem, kde v případě zájmu organizujeme školení pro naše klienty a zároveň v něm i my zvyšujeme svou kvalifikaci v IT.

Školíme nejen klienty, ale také sebe. Snažíme se udržovat naše znalosti na nejvyšší úrovni, a proto se pravidelně školíme v rámci školicích programů po celé ČR.

„Školíme nejen klienty, ale také sebe.“

Všechna práva vyhrazena VAE INFORMAČNÍ SYSTÉMY, S.R.O. Tvorba a provoz webu: ISSA